Nyheder 2019


PEXO er nu en uafhængig interesseklub for Perser og Exotic. Nedenstående er sendt til Felis Danicas formand Camilla Scharff 1.5.19.

Hej Camilla
På vegne af specialklubben PEXO meddeles det hermed at man på vores ekstraordinære generalforsamling den 25-04-2019, har besluttet at klubben ophører som hjemmehørende under Felis Danica (herefter FD).

Årsagen er at klubbens medlemmer ikke kan acceptere FDs håndtering måde at styre en organisation på, senest med håndtering af Katteklubben.

FD har tilsidesat KKs lovformelige suverænitet, idet den øverste myndighed, generalforsamlingen er blevet underkendt, hvilket der ikke i flg. Felis Danicas (formålsparagraffer) vedtægter, er bemyndigelse til. Intensionen og formålet med Felis Danica som den ligeværdige samarbejdsplatform for hovedklubberne forekommer devalueret til en uformel sanktions -organisation, hvor metoderne strider imod gængs retsopfattelse. PEXO kan og vil ikke være en del af en organisation, som i en sådan grad svigter Felis Danica’s egne medlemmer.

Med Venlig Hilsen
PEXO's Bestyrelse
Return